ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด | บริการ กำจัดกากของเสีย กำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย น้ำมันใช้แล้วจากอุตสาหกรรม บริการกำจัดกากของเสีย ทำความสะอาดบ่อบำบัด ซื้อขาย 105 ซื้อขาย 106 ซื้อขาย105 ซื้อขาย106 ซื้อ105 ซื้อ106 ขาย105 ขาย106 ประเภทของเสีย ประเภทภาชนะบรรจุ บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริการกำจัดของเสีย รถบรรทุกของเสีย บริการขนส่ง บริการทำ ความสะอาดบ่อบำบัด รับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากอุตสาหกรรม, กำจัดกาก, กำจัดของเสีย, รีไซเคิล
 • หน้าหลัก
 • บริการของเรา
  • ประกอบกิจการด้านบริหารจัดการของเสียทุกชนิดทุกประเภท
  • บริการกำจัดกากของเสีย
  • บริการงาน 105, 106
  • บริการขนส่งกากของเสีย
  • ประเภทของภาชนะ
  • บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • เกี่ยวกับเรา
  • ปรัชญาและนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  • เอกสารรับรองบริษัท
  • แผนผังบริษัท
 • ดาวน์โหลด
 • สมัครงานกับเรา
  • ตำแหน่งงาน
  • กรอกใบสมัคร
 • ภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสนับสนุนภาครัฐ
 • ติดต่อเรา
 • ภาษาไทย
 • English
  
 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck


การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว


กำหนดหน้าที่ของผู้ก่อกำเนิด


    ครอบครองไม่เกิน 90 วัน หากเกินต้องขอขยายระยะเวลาการกักเก็บ


    ขออนุญาตนำของเสียออกนอกโรงงาน และดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาต


    ต้องมีผู้ควบคุมดูและระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมตามแต่กรณี


    จัดทำแผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน


    ต้องใช้ใบกำกับการขนส่ง และตรวจสอบการนำส่ง


    จัดทำรายงานประจำปี


กำหนดหน้าที่ของผู้บำบัดและกำจัดของเสีย


    ดำเนินการและรับของเสียเฉพาะที่ได้รับอนุญาต


    ต้องมีผู้ควบคุมดูและระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมตามแต่กรณี


    ต้องใช้ใบกำกับการขนส่ง และมีภาระความรับผิดต่อของเสียที่รับ


    จัดทำแผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน


    จัดทำรายงานประจำปี


กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการของเสีย


    ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนจัดการภายในโรงงาน


    จำแนกการจัดการ และกำหนดรหัสการจัดการของเสีย


© สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2558 | บริษัท ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด