ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด | บริการ กำจัดกากของเสีย กำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย น้ำมันใช้แล้วจากอุตสาหกรรม บริการกำจัดกากของเสีย ทำความสะอาดบ่อบำบัด ซื้อขาย 105 ซื้อขาย 106 ซื้อขาย105 ซื้อขาย106 ซื้อ105 ซื้อ106 ขาย105 ขาย106 ประเภทของเสีย ประเภทภาชนะบรรจุ บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริการกำจัดของเสีย รถบรรทุกของเสีย บริการขนส่ง บริการทำ ความสะอาดบ่อบำบัด รับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากอุตสาหกรรม, กำจัดกาก, กำจัดของเสีย, รีไซเคิล
 • หน้าหลัก
 • บริการของเรา
  • ประกอบกิจการด้านบริหารจัดการของเสียทุกชนิดทุกประเภท
  • บริการกำจัดกากของเสีย
  • บริการงาน 105, 106
  • บริการขนส่งกากของเสีย
  • ประเภทของภาชนะ
  • บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • เกี่ยวกับเรา
  • ปรัชญาและนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  • เอกสารรับรองบริษัท
  • แผนผังบริษัท
 • ดาวน์โหลด
 • สมัครงานกับเรา
  • ตำแหน่งงาน
  • กรอกใบสมัคร
 • ภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสนับสนุนภาครัฐ
 • ติดต่อเรา
 • ภาษาไทย
 • English
  
 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck


บริการขนส่งกากของเสีย


              รถบรรทุกออกแบบเพื่อการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
              The vehicle is specially designed to transport industrial waste only
              พนักงานขับรถมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 สำหรับรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
              All drivers must bear Category 4 Driving License for waste transportation
              พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรมเป็นอย่างดีในการแก้ปัญหากรณีเกิดอุบัติเหตุ
              Drivers must be well-trained on actions shall be taken in case of accident
              เรามีแบบฟอร์มใบนัดขนส่งกากอุตสาหกรรม
              We have an application form waste transportation industry.
              รถขนส่งมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด
              The vihicle must be entirely covered with canvas
              เลือกเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสมและปลอดภัย
              Select appropriate and safety route
              ไม่บรรทุกเกินน้ำหนักที่กฏหมายกำหนดไว้
              Shall not over;oad than such described and forhibidden by law
              การขนส่งทุกครั้งจะต้องมีเอกสารใบกำกับการขนส่งทุกครั้ง
              Provided with Hazardous Waste Manifest for all trips
              มีทีมงานฉุกเฉินพร้อมในกรณีอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน
              Emergency team will be standing by in case of accident or emergency© สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2558 | บริษัท ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด