ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด | บริการ กำจัดกากของเสีย กำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย น้ำมันใช้แล้วจากอุตสาหกรรม บริการกำจัดกากของเสีย ทำความสะอาดบ่อบำบัด ซื้อขาย 105 ซื้อขาย 106 ซื้อขาย105 ซื้อขาย106 ซื้อ105 ซื้อ106 ขาย105 ขาย106 ประเภทของเสีย ประเภทภาชนะบรรจุ บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริการกำจัดของเสีย รถบรรทุกของเสีย บริการขนส่ง บริการทำ ความสะอาดบ่อบำบัด รับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากอุตสาหกรรม, กำจัดกาก, กำจัดของเสีย, รีไซเคิล
 • หน้าหลัก
 • บริการของเรา
  • ประกอบกิจการด้านบริหารจัดการของเสียทุกชนิดทุกประเภท
  • บริการกำจัดกากของเสีย
  • บริการงาน 105, 106
  • บริการขนส่งกากของเสีย
  • ประเภทของภาชนะ
  • บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • เกี่ยวกับเรา
  • ปรัชญาและนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  • เอกสารรับรองบริษัท
  • แผนผังบริษัท
 • ดาวน์โหลด
 • สมัครงานกับเรา
  • ตำแหน่งงาน
  • กรอกใบสมัคร
 • ภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสนับสนุนภาครัฐ
 • ติดต่อเรา
 • ภาษาไทย
 • English
  
 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck


บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม


- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 105 (ฉ.1) 106 (ฉ.2)
   สำหรับ SME และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป


- รับบริการจัดหา รวบรวมขนส่งกากอุตสาหกรรม เช่น ภาชนะปนเปื้อน, เศษผ้า น้ำมันเก่าใช้แล้ว, กากตะกอน
   จากการบำบัดน้ำเสีย, ผงฝุ่นเหล็ก, ทรายจากเตาหลอม เศษยางจากรถยนต์, ถุงมือ ฯลฯ


- บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบ ISO 14001 เวอร์ชั่น 2004 และเวอร์ชั่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


© สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2558 | บริษัท ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด