ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด | บริการ กำจัดกากของเสีย กำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย น้ำมันใช้แล้วจากอุตสาหกรรม บริการกำจัดกากของเสีย ทำความสะอาดบ่อบำบัด ซื้อขาย 105 ซื้อขาย 106 ซื้อขาย105 ซื้อขาย106 ซื้อ105 ซื้อ106 ขาย105 ขาย106 ประเภทของเสีย ประเภทภาชนะบรรจุ บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริการกำจัดของเสีย รถบรรทุกของเสีย บริการขนส่ง บริการทำ ความสะอาดบ่อบำบัด รับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากอุตสาหกรรม, กำจัดกาก, กำจัดของเสีย, รีไซเคิล
 • หน้าหลัก
 • บริการของเรา
  • ประกอบกิจการด้านบริหารจัดการของเสียทุกชนิดทุกประเภท
  • บริการกำจัดกากของเสีย
  • บริการงาน 105, 106
  • บริการขนส่งกากของเสีย
  • ประเภทของภาชนะ
  • บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • เกี่ยวกับเรา
  • ปรัชญาและนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  • เอกสารรับรองบริษัท
  • แผนผังบริษัท
 • ดาวน์โหลด
 • สมัครงานกับเรา
  • ตำแหน่งงาน
  • กรอกใบสมัคร
 • ภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสนับสนุนภาครัฐ
 • ติดต่อเรา
 • ภาษาไทย
 • English
  
 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck

วัตถุประสงค์


บริษัท ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด


     ประกอบกิจการด้านบริหารจัดการของเสียทุกชนิดทุกประเภท เป็นบริษัทฯ  ที่ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2550 จากการรวมตัวของบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น   ที่จะพัฒนากระบวนการในการจัดการของเสีย ด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในการบริหารจัดการกากของเสียที่ยาวนาน โดยคำนึงถึงการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็น ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสุงสุด โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล นำกากของเสียที่ไม่มีประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์โดยขั้นตอนการทำอิฐประสานจากทรายหล่อแบบ ทรายพ่นแบบกากตะกอนน้ำเสีย และทำ
ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เศษพืชผัก และกากตะกอนน้ำเสีย เป็นต้น                   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2558 | บริษัท ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด