ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด | บริการ กำจัดกากของเสีย กำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย น้ำมันใช้แล้วจากอุตสาหกรรม บริการกำจัดกากของเสีย ทำความสะอาดบ่อบำบัด ซื้อขาย 105 ซื้อขาย 106 ซื้อขาย105 ซื้อขาย106 ซื้อ105 ซื้อ106 ขาย105 ขาย106 ประเภทของเสีย ประเภทภาชนะบรรจุ บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริการกำจัดของเสีย รถบรรทุกของเสีย บริการขนส่ง บริการทำ ความสะอาดบ่อบำบัด รับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากอุตสาหกรรม, กำจัดกาก, กำจัดของเสีย, รีไซเคิล
 • หน้าหลัก
 • บริการของเรา
  • ประกอบกิจการด้านบริหารจัดการของเสียทุกชนิดทุกประเภท
  • บริการกำจัดกากของเสีย
  • บริการงาน 105, 106
  • บริการขนส่งกากของเสีย
  • ประเภทของภาชนะ
  • บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • เกี่ยวกับเรา
  • ปรัชญาและนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  • เอกสารรับรองบริษัท
  • แผนผังบริษัท
 • ดาวน์โหลด
 • สมัครงานกับเรา
  • ตำแหน่งงาน
  • กรอกใบสมัคร
 • ภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสนับสนุนภาครัฐ
 • ติดต่อเรา
 • ภาษาไทย
 • English
  
 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck

 • Truck


รายละเอียดบริษัทของเรา


  บริษัท ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด


  สำนักงานตั้งอยู่ 556 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ


  โรงงานตั้งอยู่ 222 หมู่ 8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา


  โทรศัพท์ : 02-703-6373-4   โทรสาร : 02-703-7822


  ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-14/50ฉช


  ประกอบกิจการ นำตัวทำละลายใช้แล้วมาผสมกับน้ำมันใช้แล้ว มาทำเชื้อเพลิงทดแทน
  คัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยพลาสติกและวัสดุ
  ปนเปื้อนต่างๆ กากตะกอนน้ำมันมาทำเชื้อเพลิงผสม และ ล้างถังด้วยตัวทำละลาย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2558 | บริษัท ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด