ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด | บริการ กำจัดกากของเสีย กำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย น้ำมันใช้แล้วจากอุตสาหกรรม บริการกำจัดกากของเสีย ทำความสะอาดบ่อบำบัด ซื้อขาย 105 ซื้อขาย 106 ซื้อขาย105 ซื้อขาย106 ซื้อ105 ซื้อ106 ขาย105 ขาย106 ประเภทของเสีย ประเภทภาชนะบรรจุ บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริการกำจัดของเสีย รถบรรทุกของเสีย บริการขนส่ง บริการทำ ความสะอาดบ่อบำบัด รับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากอุตสาหกรรม, กำจัดกาก, กำจัดของเสีย, รีไซเคิล
  • หน้าหลัก
  • บริการของเรา
    • ประกอบกิจการด้านบริหารจัดการของเสียทุกชนิดทุกประเภท
    • บริการกำจัดกากของเสีย
    • บริการงาน 105, 106
    • บริการขนส่งกากของเสีย
    • ประเภทของภาชนะ
    • บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
  • เกี่ยวกับเรา
    • ปรัชญาและนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
    • เอกสารรับรองบริษัท
    • แผนผังบริษัท
  • ดาวน์โหลด
  • สมัครงานกับเรา
    • ตำแหน่งงาน
    • กรอกใบสมัคร
  • ภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสนับสนุนภาครัฐ
  • ติดต่อเรา
  • ภาษาไทย
  • English
    
  • Truck

  • Truck

  • Truck

  • Truck

  • Truck

  • Truck


ติดต่อเรา


  บริษัท ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด


  สำนักงานตั้งอยู่ 556 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ


  โรงงานตั้งอยู่ 222 หมู่ 8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา


  โทรศัพท์ : 02-703-6373-4   โทรสาร : 02-703-7822


  ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-14/50ฉช


สามารถติดต่อฝ่ายการตลาดได้ที่


  บริษัท ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด


  โทรศัพท์ : 02-703-6373-4   


© สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2558 | บริษัท ท๊อป-เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด